Formació en arboricultura

Formació de col·lectius professionals en diferents temàtiques al voltant de l’Arboricultura, com per exemple:

  1. Nou protocol de poda d’arbrat. Orientar les decisions de poda en 5 passos.
  2. Les arrels i la plantació d’arbrat. Quin és el factor limitant?
  3. El subsol urbà i les plantacions en zones pavimentades.
  4. Taller de selecció d’espècies d’arbrat viari. Treball amb casos reals.
  5. Com elaborar i posar en marxa un Pla de Gestió del risc de l’arbrat?
  6. L’arbre urbà i la habitabilitat de les ciutats. Quin paper hi juga l’arbre?
  • Cursos a mida

Realitzats en el entorn de treball habitual permeten respondre de forma més ajustada a les necessitats de cada client.

  • Plans de formació

Partint de la realitat d’un col·lectiu concret es proposa un recorregut curricular per assolir en un termini les capacitats necessàries per donar un servei de qualitat.