Condicions de privadesa

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Josep Selga SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per Josep Selga SL, mitjançant el formulari situat a la seva pàgina, seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Josep Selga SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Josep Selga SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Passeig del Reguissol, 39 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona).
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Josep Selga SL, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que Josep Selga SL té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.