Arboricultura

És la CULTURA de l’arbre urbà, és a dir el conreu dels coneixements i les pràctiques relatives als arbres que plantem no per finalitats productives sinó com a millora del nostre entorn.

Durant molt de temps s’ha banalitzat el paper de l’arbre urbà com un mer element ornamental, accessori i prescindible. Actualment hi ha estudis i treballs en tot el món que parlen dels valors del verd urbà com a recurs que ofereix una gran varietat de respostes a les necessitats de l’home.

 

No es tracta només de fer més agradable el paisatge urbà, sinó de fer-lo habitable.
És a dir, convertir un territori en un “hàbitat” adequat per viure els humans en plenitud.