xavier-argimon

Xavier Argimón i de Vilardaga

 

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria, per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1992.
Diploma de Postgrau en Jardineria i Paisatgisme, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, UPC, 1991-92.
Assessor en gestió integrada de plagues, des de febrer de 2014.
Inscrit en el ROPO (Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària) en el sector d’assessorament, amb el número d’inscripció 090800036SA, des d’octubre de 2014.
Coordinador de la Comissió de Jardineria i Paisatgisme, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge, des de gener de 1996 fins l’actualitat, essent redactor de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme editades per els organismes esmentats.
Exprofessor de Reconeixement i Aplicació de les Plantes de Jardí, del Programa de Postgrau de Jardineria i Paisatgisme, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
Responsable de taxonomia vegetal de la Fundació Carl Faust, duent a terme l’actualització de l’inventari de plantes del Jardí Botànic Marimurtra (Blanes), des de juny de 2013.
Col·laborador en nombrosos projectes i treballs.

PUBLICACIONS
• Coautor del llibre El Árbol en Jardinería y Paisajismo, Barcelona: Ed. Omega, 1992 (2a edició revisada i ampliada de 1995).
• Redactor de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, Barcelona: COETAPAC/FEAC/FJiP, 1996-2016.
• Coautor de 5 volums de Flora Ornamental Española, Sevilla: Junta de Andalucía/Mundi-Prensa/AEPJP, 2000-2007.
• Assessor de la publicació Guia d’integració paisatgística 2. Horts urbans i periurbans, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obre Públiques, 2008.
• Coautor del Manual de Bones Pràctiques ambientals al sector de la jardineria i els espais verds, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2008.
• Coautor del manual El jardí que no malbarata l’aigua: consells pràctics per a un bon ús de l’aigua de reg en el jardí, Barcelona: FEAC, 2009.
• Coautor del llibre Guia d’integració paisatgística: construccions agràries. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2010.
• Col·laborador de la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2012.
• Coautor de la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: jardineria, Barcelona: Diputació de Barcelona, 2015.
• Corredactor del Llibre blanc sobre bones pràctiques en els tractaments en parcs i jardins. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2015.