Plans de comunicació

Un dels reptes més importants de cara als propers anys per les administracions locals serà, sense dubte, la comunicació amb els ciutadans. No es tracta de fer els que el ciutadans diguin, sinó de posar en comú les decisions i les seves raons.

En el nostre país l’arbre urbà s’ha banalitzat i qualsevol opinió es considera vàlida. Hi ha un gran desconeixement de les bases de la Cultura de l’arbre. Molts cops és confonen els principis amb els de la fructicultura o els del món forestal que tenen una finalitat clarament productiva.

L’Arboricultura urbana com a disciplina específica que té com objectiu la habitabilitat de l’entorn urbà amb la gestió de l’arbre, demana un coneixement profund de l’arbre i del medi urbà.

 

  • Plans de comunicació d’arbrat urbà

Dissenyats per comunicar tots els aspectes relacionats a l’arbre urbà en un Municipi determinat. Es defineixen unes línies estratègiques i es desenvolupa un programa d’actuacions.