Inventaris i SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica)

Per poder gestionar l’arbrat i les zones verdes de qualsevol municipi, les primeres qüestions són: què tenim i a on ho tenim?

 

Per tant és imprescindible disposar d’un inventari geo-referenciat del elements. Actualment hi ha en el mercat diferents Sistemes d’Informació Geogràfica que donen resposta a les necessitats dels gestors. Nosaltres treballem amb programari lliure (QGIS, QField, PostGIS,…) i realitzem la recollida de dades de camp, el disseny de formularis i la implementació del SIG.