Informes específics

Hi ha moltes situacions en les que poden estar involucrats els arbres i es precisa el criteri d’un expert per orientar les decisions.

 

  • Afectacions per projectes i/o obres

Alguns Ajuntaments tenen Ordenances que obliguen a fer un estudi previ de l’arbrat afectat abans de donar la Llicència d’obra. En altres casos un projecte d’urbanització pot afectar directa o indirectament a un conjunt d’arbres existents i convé establir la distància i les condicions de l’afectació.

  • Estudis de viabilitat de trasplantament

Abans de prendre la decisió si es trasplanta o no un arbre cal fer un estudi de viabilitat que tingui en compte tots els condicionants: espècie, mida, edat, estat i ubicació.

  • Arbres exemplars

Gestionar arbrat exemplar suposa un privilegi, però també una responsabilitat. Cal realitzar estudis del seu estat en el temps per tal de detectar de forma prematura qualsevol indici de decaïment i actuar en conseqüència.