Formació en arboricultura

Des de fa molts anys una part de l’activitat va dirigida a la formació de col•lectius professionals en diferents temàtiques al voltant de l’Arboricultura, com per exemple:

1. Nou protocol de poda d’arbrat. Orientar les decisions de poda en 5 passos.

2. Les arrels i la plantació d’arbrat. Quin és el factor limitant?

3. El subsòl urbà i les plantacions en zones pavimentades.

4. Taller de selecció d’espècies d’arbrat viari. Treball amb casos reals.

5. Com elaborar i posar en marxa un Pla de Gestió del risc de l’arbrat?

6. L’arbre urbà i la habitabilitat de les ciutats. Quin paper hi juga l’arbre?

7. La gestió en l’origen de les patologies? Quines són les causes?

 

  • Cursos a mida

Realitzats en el entorn de treball habitual permeten respondre de forma més ajustada a les necessitats de cada client.

  • Plans de formació

Partint de la realitat d’un col·lectiu concret es proposa un recorregut curricular per assolir en un termini les capacitats necessàries per donar un servei de qualitat.