Assessorament en arboricultura

Hi ha decisions al voltant de l’arbrat urbà que precisen del criteri d’un especialista.
Poden ser consultes puntuals o vinculades a projectes i obres o un contracte d’assessorament per un període determinat.

 

  • Administracions: ajuntaments, diputacions, entitats metropolitanes, consorcis,…
  • Empreses de serveis: empreses adjudicatàries dels serveis de manteniment municipals, empreses de jardineria i paisatgisme,…
  • Empreses de lleure: càmpings, camps de golf, ressorts turístics,…
  • Estudis y despatxos: despatxos d’arquitectura i paisatgisme, enginyeries, auditories i dret ambiental,…